See other templatesSee other templates

Proefschrift Willekeurige Steekproef

Proefschrift Willekeurige Steekproef
De dissertatie is king met de drukkosten van een proefschrift, terwijl de ... Uit een willekeurige steekproef uit de opgaven van 1 Ministerie van Onderwijs en ... Experimenten tonen aan: een sterke partij wordt in ... 9 jul. 2020 — Als we uitgaan van de nulhypothese is er feitelijk geen verschil tussen de groepen. Dan is de steekproef een willekeurige volgorde getallen. 19 dec. 2017 — Ing. P.M.J. de Haan op bovengenoemd proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor ... Ten tweede zijn steekproeven voorzien van de organisatie die de ... door topspecialisten en niet door een willekeurige aannemer. 6 mrt. 2019 — 'Afhankelijk van de sector konden, in vergelijking met een willekeurige steekproef, op die manier 5 tot 100 keer meer fraudegevallen ... In 1971 promoveerde hij op het proefschrift Onder of boven de maat, waarin hij ... aselecte steekproef van vragen, ontleend aan het eindpunt van de opleiding. Een landbouwonderzoek voor meer dan 9.500 Afrikaanse ... e-Wat? De bekendheid van eParticipatie Statistiek in stappen 2016.indd - Boom hoger onderwijs Toetsen Analyseren - Open Universiteit door T Abma · 1996 · Geciteerd door 103 — tussen onderzoek en discussie, tussen onderzoeker en iedere willekeUrige actor ... steekproef om van daaruit te generaliseren naar de algemene populatie, ... Essaybundel Statistical Auditing - Limperg Institute Toon PDF - Boom bestuurskunde tijdschriften Voor het onderzoek zijn 1250 tweets met #MeToo geanalyseerd. Per maand werden twee steekproeven genomen, een willekeurige steekproef van 200 tweets en ... Zieke dokters anno 1998huisarts onderzoek | mijn-bsl door J Bethlehem — gen genoemd. De steekproef ervan bestaat uit kiezers die daadwerkelijk het stemlo- ... zoek mee te nemen stembureaus via een aselecte steekproef uit alle stembureaus te loten. ... Nonresponse in sample surveys, proefschrift Uni- versiteit ... Levensbeschouwing en kwaliteit van leven van ouderen - VGVZ Hoofdstuk 1 leidt het onderwerp van dit proefschrift in, te weten het bestuderen van de ... Een aselecte steekproef van 1789 ouders van 6 t/m 11 jarigen en. 11 jan. 2020 — Het proefschrift begint met een studie in twee universitaire centra en ... in het hoofdhalsgebied aan de hand van een willekeurige steekproef ... pig keeping - Dutch translation – Linguee Artikel 6 Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het proefschrift dient te voldoen aan de volgende vereisten: a. de promovendus heeft het onderzoek ... OIMA weektaak 2.1 A - MAN-BPRA148A m phil proefschrift in de informatica Onderzoeks en ... Daarom wordt het beschouwd als niet-willekeurige steekproeven. Valorisatieparagraaf: Zestien proefschriften onder de loep ... Proefschriften, reviews en meta-analyses zijn belangrijke bronnen. ... Bij een toevallige of willekeurige steekproef gebruik je eenheden die toevallig beschikbaar. Zoek een artikel - Nvdv.nl Bias in patient and population preferences - Maastricht ... Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen - PDF ... door B Veldman · 2017 Een dissertatie over de functies en eisen van het fiscale toezicht en de betekenis van een modelmatige uitwerking van het informatiegestuurde fiscale toezicht. Wij hebben een willekeurige steekproef uit het Nederlandse Soortenregister voorgelegd aan een groot aantal specialisten met de vraag: welke van de ... Geen categorie Archives - Pagina 55 van 118 - Management ... Historische Steekproef Nederlandse bevolking - International ... door M Dikmans — In hoofdstuk 4 zijn de kenmerken van de steekproef ... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over parlementaire en ... Creatieve actie methodologie | 9789047301349 ... - bol.com door J Smits · Geciteerd door 10 — Zo zullen in een random steekproef van werklozen de kansrijke werklozen ondervertegenwoordigd zijn omdat zij sneller een baan vinden. Ook zal er bij een ... Niet-invasieve detectie van endotheelafwijkingen vinden in een steekproef uit de gemeentelijke ... in die zin dat de meest geassimileerde joden in de steekproef waren ... In het proefschrift van Marcel. Coenders ... Bij CBS-onderzoeken schommelt het percentage steekproefeenheden dat meewerkt aan een onderzoek ... Heerwegh heeft in zijn proefschrift (2005) een hele reeks experimenten ... Hetzelfde geldt voor surveys waarbij willekeurige leden van. door G Cotteleer · Geciteerd door 8 — Informatienet is gekozen voor een gestratificeerde steekproef. Introductie SPSS ... Het proefschrift van Dol (1991) gaat veel dieper in op de theorie en is ... door PG Koenders · Geciteerd door 2 — risicofactoren bij een aselecte steekproef van beeldschermwerkers. | Uit multivariate analyse ... recente proefschrift van Van den Heuvel dat fysieke belasting bij ... Kwaliteit proefschriften Tilburg Universiteit onder vuur ... - BSBA Tabel I. Steekproef onder Amsterdamse hoofdverzekerden (N=3883). Registratie via ATZ ... SAMENVATTING. Van een aselecte steekproef van 3883 bij het ziekenfonds ingeschreven en in het telefoonboek ... Proefschrift. Universiteit van ... Onderzoekstechnische haken en ogen van de Eurobarometer Met een steekproef maak je een selectie uit je onderzoekspopulatie die je ... wilt doen over de gehele populatie door middel van een aselecte steekproef. Samenvatting - Innovatiekring Dementie 4 jun. 2019 — Als dat klopt, dan kan mijn proefschrift over rode bloedceldoping ... dan een steekproef van bijvoorbeeld honderd willekeurige mannen uit die ... 24 feb. 2021 — Een aselecte steekproef is gebaseerd op random sampling. Iedereen uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef opgenomen te ... door DE Grobbee · Geciteerd door 7 — De controlegroep is in principe een steekproef van dezelfde populatie ... death in hypertensive patients: a pharmacoepidemiologic approach [Proefschrift]. 23 mei 2018 — In de praktijk van het toepassen van steekproeven wordt vaak gezocht naar een ... de essentie van het proefschrift zien met behulp van plaatjes. De essentie van ... de controle van een willekeurige verantwoording dus ook de ... Boekbespreking Reizen onder regie. Het migratieproces Beoordeling van de methodologische kwaliteit van ... Wijnen, Wynand - kec-um.nl Wat is een steekproef? Kwantitatief onderzoek en een goede ... proefschrift willekeurige steekproef Oriëntatie op onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol ... proefschrift inhoud Kritische beschouwing van het proefschrift “De preventieve en ... De docent legt bijvoorbeeld uit hoe je de grootte van een aselecte steekproef kunt ... Uit het proefschrift Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve ... “I Cannot teacht anybody an - Samen Sterk zonder Stigma Methodologische problemen bij studies naar de ... - IRC Wash Op een steekproef van bijna 600 adressen kwamen ruim 200 reacties binnen. ... Jenneke Krüger aan de Universiteit op een proefschrift over de geschiedenis ... 28 mei 2018 — Uiteindelijk is er een aselecte steekproef samengesteld van acht studenten en drie docenten. Met de acht studenten hebben groepsgesprekken ... Plagiaat is pas uitgesloten als de software het laatste woord ... Dit stelt Brigitte Hoogendoorn in haar proefschrift Social Entrepreneurship in the ... Volgens Effectory, dat bij 300 bedrijven een willekeurige steekproef nam ... 25 mrt. 2020 — Ook de recente bevindingen van Brouwer in zijn proefschrift over de uitoefening ... wel alle passagiers worden gecontroleerd ofwel op basis van een steekproef. ... willekeurige, steekproefsgewijze selectie van personen voor ... Hoofddoel van dit proefschrift was meer inzicht te krijgen in vijf belangrijke ... In elk verpleeghuis werden bij een aselecte steekproef van in eerste instantie 30 ... 1 mrt. 2021 — Een aselecte steekproef is gebaseerd op random sampling. Hierbij geldt dat alle personen van de te onderzoeken populatie evenveel kans ... door W van der Hoek · 2007 — Haar proefschrift deed nogal wat stof opwaaien. ... Het werken met een dergelijk kleine, niet-willekeurige steekproef is gebruikelijk in kwalitatief etnografisch ... RUIMTE VOOR OPGROEIEN - HAN Op school leer je wat je wordt verteld. De docent legt bijvoorbeeld uit hoe je de grootte van een aselecte steekproef kunt berekenen, vertelt over de ... Een aselecte steekproef die getrokken wordt op een systematische methode, waardoor de elementen op willekeurige basis in de steekproef terecht komen. Patiëntveiligheid | Huisarts & Wetenschap F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers? De ... Een statistische toetsing van de grondwaterdynamiek aan de ... Titel van dissertatie uit de SWOV-Dissertatiereeks (Titel) Proefschrift, Katholieke Universiteit. Brabant ... Proefschrift, Rijksuniversiteit Limburg. ... willekeurige steekproef, en dat de schattingen binnen de grenzen van de ... 8 sep. 2018 — Buunk heeft voor een kleine steekproef voor Argos zes willekeurige proefschriften gelezen en beoordeeld. "Sommigen zijn net dagboekjes. aselecte steekproef (g.a.s.) wordt gebruik gemaakt van een ... Als de populatie niet erg groot is tov de steekproef is een ... Amsterdam,1986:proefschrift. 21. 14 dec. 2017 — Ik begin met een simpel feit: een toets is geen meting maar een steekproef. ... stellen: voor de student ziet de toets eruit als een willekeurige steekproef uit alle examenwaardige opgaven. ... Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Gelissen Over de onderzoekspraktijk in leisure and research ... Nederlandse biodiversiteit : hoe belangrijk is het agrarisch ... Informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht - UvA-DARE Dat was zo ongeveer het onderwerp van mijn proefschrift, en vier jaar intensieve ... select en aselect. Zo kun je een willekeurige steekproef trekken uit alle inge-. door VANDEGVAN TER VERKRIJGING — proefschrift hebben bijgedragen. ... voortdurende stimulans het proefschrift nimmer voltooid zou zijn. ... Om dit na te gaan werd een willekeurige steekproef. Proefschrift Responsief evalueren - RePub, Erasmus ... Stabiliteit en verandering na een ramp: Dynamische relaties ... TBV nr. 2-def 21 nov. 2014 — In dit proefschrift wordt een aantal studies naarde relatie tussen lage rug pijn ... Willekeurige steekproeven van mensen uit dit cohort werden ... door T Ham — In de eerste kwantitatieve studie van dit proefschrift (hoofdstuk 2) ... willekeurige steekproef van collectieve geweldsincidenten en daders niet mogelijk. Derhalve ... 25 jul. 2017 — In 2008 promoveerde hij op zijn proefschrift Zoeken naar een ... de hele populatie vrouwelijke uitreizigers (het is geen aselecte steekproef). Het doel van het huidige proefschrift was om de vroegste neurobiologische veranderingen ... In een ander cohort, een steekproef van. cogniƟef ... Hogere funcƟonele connecƟviteit en meer willekeurige netwerkorganisaƟe zijn geassocieerd. sen, 1974) niet reeds dat een aselecte steekproef slechts 'tot op zekere hoogte' (6) represen- tatief is voor de gehele populatie? Wat opvalt is dat Kooij wel zijn ... 10 jan. 2018 — Observant nam zestien willekeurige dissertaties uit 2016 en 2017 ... de uitkomst van de steekproef: de helft van de proefschriften voldoet keurig ... Fietsen wielrenners harder na een kleine bloedtransfusie ... statistische technieken - Vertaling naar Engels - voorbeelden ... door H Bergh · 2014 — De aanleiding hiervoor was bovenstaand proefschrift van ... een volledige random steekproef voorhan- den?) ... didactiek een willekeurige tekst laten schrij-. 11 jan. 2021 — Het doel van dit proefschrift was om de haalbaarheid van ... als je niet de middelen of tijd hebt voor een aselecte steekproef of als je nog niet ... Betrouwbaarheidsinterval voor een populatie-aandeel - 2021 21 nov. 2019 — ... onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek onder 356 Nederlandse 75-plussers die benaderd zijn op basis van een aselecte steekproef ... Samenvatting. Op school leer je wat je wordt verteld. De docent legt bijvoorbeeld uit hoe je de grootte van een aselecte steekproef kunt berekenen, vertelt over ... #MeToo: - Universiteit Utrecht Proefschrift 20091012.indb door H Elffers inzetten als we beschikken over een aselecte steekproef. In de praktijk zijn steekproeven echter zelden echt getrokken door een aselect ... Proefschrift EUR. Een case study uitvoeren proefschrift helpt bij het ondersteunen van ... of experimenteel onderzoek, géén willekeurige of representatieve steekproef nodig. INHOUD - University of Twente Research Information 2 nov. 2012 — steekproef en het bepalen van de omvang van gegevensgerichte controles. ... van 23 willekeurige personen er twee of meer op dezelfde dag jarig zijn? Het gros ... In mijn proefschrift (Broeze, 2006), hoofdstuk 3, geef ik een ... door AE Bronner — Trefwoorden: Eurobarometer, datakwaliteit, steekproeftrekking, vragenlijst, longitu- ... 1: Er wordt een aselecte steekproef van geografische gebieden getrokken. 1441_5simx - TU Delta - TU Delft Inventarisatie van de bruikbaarheid van gegevensbronnen Begrippenlijst M&T H1 tm H6 - StudeerSnel Quota-steekproeven toegepast in niet ... - daniel landi RESPONS VERHOGENDE MAATREGELEN BIJ ... - CBS De database had ook de afronding van een aantal proefschriften aan de ... Meerlagige gestratificeerde willekeurige steekproeven werden gebruikt om ... Tweede editie van Boeijes Analyseren in kwalitatief ... 3 feb. 2021 — ... geval van willekeurige steekproeven die oneindig worden herhaald ... kader van een doctoraatsproefschrift ) voor een "significant" resultaat ... WiskundE-brief nummer 695 Steekproef trekken en generaliseren bij kwalitatief onderzoek ... Een voorbeeld hiervan is mijn proefschrift: een macro-economische kwalitatieve (of ... Wanneer gebruik je een steekproef? - Scribbr Oefenpakket Methodenleer & Statistiek 1 | WorldSupporter ... door A de Vetten — ralisatie, gemaakt over een populatie op basis van een steekproef. ... De eerste twee studies van mijn proefschrift hebben in kaart gebracht wat de kennis over ISI van ... Bijvoorbeeld: elk kind de eerste 50 woorden van een willekeurige pagina. door MCWS Palmen · 2002 · Geciteerd door 5 — In dit proefschrift wordt verslag gedaan van onderzoek naar de (socio) ... willekeurige steekproef uit de Nederlandse bevolking als op een lijst van te benaderen. Algemeen kader; Voorwaarden; Steekproef en populatie verhoudingen ... We hebben een eenvoudige willekeurige steekproef van grootte n van een grote ... Het patiënt-controle-onderzoek - Ge-Bu 1 jan. 2005 — steekproef van de Nederlandse bevolkinlg werd gestuurd. De resiponsie was '82%. De willekeurige sample resultee~rde in een selecte, niet willekeurige ... proefschrift is dat sowsl patienten als populatie preferenties kunnen ... Dagvaarding tegen de Staat der Nederlanden (het Ministerie ... Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Met voorbeelden Samenvatting Methoden en Tecknieken Baarda Methoden en ... 19 mrt. 2021 — ... van deze groep slecht zijn in het geval van een aselecte steekproef. ... Beide wetten komen uitgebreid aan de orde in de proefschriften van ... 16 jan. 2016 — willekeurige steekproef van tweedui- zend artikelen uit publicatiedata- bank PubMed. Uiteindelijk bleven. 146 Engelstalige artikelen over,. Sander Verfaillie - Proefschrift - CPv6.indd door A van Loon — gestratificeerde, aselecte steekproef. Deze methode is ... steekproefomvang a priori geschat, uitgaande van gewenste 70%-betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelde ... Proefschrift, Technische Universiteit Delft. VU Research Portal door HEB Tijssen · Geciteerd door 18 willekeurige volgorde kunnen worden genoemd: ... Van te voren te bepalen wat bedoeld en bereikt wordt (steekproef moet goede afspiegeling ... Een aselecte landelijke steekproef is getrokken uit een ... (1982) 991-997 zoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg, Utrecht 1986 (proefschrift). Kerkhoff, A. H. M. ... Professional judgment, feilbaar denken (2) - Accountant.nl Ben Wilbrink Compenseren, paper FBE 2017 Dit proefschrift is mede tot stand gekomen met steun van de Stichting ... willekeurige fouten door kleine steekproeven en lage celaantallen waren de. Creatieve actie methodologie door Paul Delnooz ... Een willekeurige steekproef met uitleg van de slachtoffers: bwolp2 ('Waarom? ... en hopelijk ooit nog eens een proefschrift uitdraai. ,,Ja, nee, dat is logisch'', legt ... 4 okt. 2012 — Dit proefschrift heeft patiëntveiligheid als thema. ... patiëntendossiers liepen de onderzoekers in een aselecte steekproef dossiers na van 1000 ... De nauwkeurigheid van een aselecte steekproef (de steekproeffout) kan met een ... Kort samengevat is het doel van dit proefschrift het verbeteren van de ... Methodologie en globale resultaten - Kennisbank Openbaar ... Steekproef trekken - het bepalen van de grootte van je ... Proefschrift willekeurige steekproeven. Een (a)selecte steekproef in je scriptie | Met voorbeelden; Samenvatting - designer handtassen slideshare pure.uva.nl ... Portfolio Bayesiaanse Statistiek - Laura Strik door A Verweij · 2005 · Geciteerd door 1 — Totale populatie of steekproef. Wekelijks wordt er een aselecte steekproef van circa 200 huishoudens getrokken, waarbinnen maximaal 2 personen van 15 jaar en ... Gratis Casino Gokautomaatspel | Wil je gratis speelgeld ... Statistische significantie - qaz.wiki Tijssen dissertatie 090417 - Tilburg University Research Portal Wat beïnvloedt het aantal vrouwen op kandidatenlijsten ... Standaard Boekhandel over Schrijf.be door C Tijsseling · 2014 · Geciteerd door 7 — Dit proefschrift werd mogelijk gemaakt met financiële steun van de ... te spreken.87 Daarnaast bekritiseerde zij de didactiek: door het kind willekeurige zinnen. Proefschrift over ontwikkeling BaSQoL-vragenlijst bij ... - IKNL Hij verdedigde zijn proefschrift Disease specific quality of life in keratinocyte ... van KC in het hoofd-halsgebied in een willekeurige steekproef van 347 patiënten, ... Het doel van dit proefschrift is het vergaren van de beste beschikbare instrumenten ... door twee beoordelaars te laten toepassen op een willekeurige steekproef. ... willekeurige steekproef betrof uit dezelfde vroeg-middeleeuwse populatie. ... gehanteerde driedeling aansluit bij de in dit proefschrift gehanteerde fasering ... Samenvatting - Future Life Research Proprioception. Associations with low back pain ... - KU Leuven proefschrift corrie tijsseling.indb - Canon Sociaal Werk Bureaucratische drama's: publieke managers in verhouding ... door PC Koopmans — Dit proefschrift beschrijft het risico op terugkeer van verzuim na eer- dere episoden van ... Daar komt bij dat de onderzoekspopulatie geen aselecte steekproef uit. Methodologie Staat van het Nederlands 2016 Marten van der ... respondenten die in de pilot-steekproef zaten zijn in een afzonderlijk bestand ... steekproefkader van de NEa (de Polisadministratie) pas een jaar na het peiljaar ... Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/136915 ... Nieuw algoritme spoort fiscale fraude op · Accountancy ... 27 mrt. 2018 — Den Ridder heeft in haar onvolprezen proefschrift een representatieve steekproef uit 2008 van de leden van de meeste partijen onderzocht en ... Het empirische corpus van voorliggend proefschrift was bijzonder groot en diende ... De aselecte steekproef werd getrokken bij een aantal leeftijdscategorieën, ... Selectiebias en zelfselectie in sociaal-wetenschappelijk ... De politierol bekeken door de bril van de burger sample approval - Nederlandse vertaling – Linguee ... door R de Vries — Vervolgens werd een willekeurige steekproef van 50 kopieën zonder persoonsgegevens voorgelegd aan vier andere personen die niet bij het onderzoek waren ... De steekproef kwam te vervallen, en ook de bestaande data bleken veel ... dan ook twijfel ontstond over de taal van het proefschrift, dan werd op de titel geklikt. Determinanten van het aantal verwijzingen van ... - Nivel 8 feb. 2020 — Methode: Een willekeurige steekproef van N=224 gemeenschapsleden van een gemeente die door de Zuidoost-Europese overstroming in ... Opfriscursus statistiek - WUR E-depot aselecte steekproef genomen van banden met het krachtens dit reglement vereiste ... Artikel 6 Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het proefschrift dient te ... door ODH en Toetskwaliteit — Een aselecte steekproef zou wellicht andere uitkomsten opleveren. Mogelijkerwijze hebben uit de drie clusters vooral de docenten die toch al ... Selectieve non-respons is lang niet altijd desastreus - VVSOR Methode In juni 1998 werd aan een aselecte steekproef van 300 huisartsen een schriftelijke gestructureerde vragenlijst toegestuurd. Resultaten De respons ... door JENHET BELANG · Geciteerd door 2 — Dit proefschrift werd (mede) mogelijk gemaakt door financiële steun van de. HAN University of ... De steekproef bij het narratieve onderzoek behelst jongeren in de leeftijd tussen de 10 en 21 ... 32 willekeurige jongeren door middel van een. HAN Studiecentra - APA: In de tekst Rondom de mondingen van Rijn & Maas: landschap en bewoning ... Martijn de Koning & Annelies Moors: Kom op Maarten, léés ... Kwaliteit proefschriften Tilburg Universiteit onder vuur: 'Het ... over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs Download PDF Online Creatieve actie methodologie Onderzoek - NTvT Non-respons bij telefonische enquêtes - PDF hosted at the ... 1 feb. 2021 — Via experimenten toetst Joeri Wissink dit effect in zijn proefschrift ... de Online Coalition Game, om online grote steekproeven te kunnen bereiken ... van bij een willekeurige toebedeling (zoals in het replicatie-experiment). 13 jun. 2019 — Althans”, hij knipoogde schrander, “een aselecte steekproef. Het is erg mooi werk. Misschien wel een beetje verdacht mooi. Neem dit werkstuk ... 14 dec. 2020 — omvatte metingen van alcoholgebruik uit een aselecte steekproef van automobilisten die ... Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. Promotie na studie nog steeds populair - Nederlands instituut ... 138–145. Psychopathologie van kindertijd naar volwassenheid, vervolg van een epidemiologische steekproef, promotieverslag Marijke Hofstra, november 2000 ... Gedrag in Beeld - Wikipedia Aselecte steekproef. Een volstrekt willekeurige trekking van de onderzoekseenheden. Ook kanssteekproef. genoemd. 10. Kanssteekproef. Zie Aselecte ... DE INVLOED VAN EPILEPSIE OP DE ... - CORE VERSCHENEN PROEFSCHRIFT - Levende Talen Tijdschriften "In proefschriften vind je meestal een goed literatuuroverzicht over het ... Volgens Fischer en Julsing (2014) is een aselecte steekproef "het willekeurig trekken ... ii) statistische technieken en willekeurige steekproeven voor de beoordeling van de stroom kernmateriaal;. (ii) statistical techniques and random sampling in ... door J Gelissen · Geciteerd door 4 — In 2001 promoveerde hij aan Tilburg University op het proefschrift ... van 500 onderzoeksartikelen uit de steekproef, die ik overigens één voor ... De Historische Steekproef Nederlandse bevolking (HSN) is een initiatief van ... voor een duizendtal onderzoekspersonen de levensloop van een willekeurige ... Op 11 oktober 2005 verdedigde Margaret Chotkowski haar proefschrift getiteld.
Go to top